Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 16 tot en met 31 juli 2015
 
Watervergunning voor: de aanleg van een nieuwe zinker in de Schipbeek.
Locatie: Slagmansdijk Barchem
Zaaknummer WRIJVERG-2-35156
Datum: 17 juli 2015
 
Watervergunning voor: het plaatsen van een tijdelijke podiumtrap.
Locatie: Lage Kade Arnhem
Zaaknummer WRIJVERG-2-36707
Datum: 17 juli 2015
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van een verharding en plaatsen van een hekwerk.
Locatie: nabij Zelhemseweg 16 te Hengelo (gld)
Zaaknummer WRIJVERG-2-36805
Datum: 17 juli 2015
 
Watervergunning voor: het vervangen van een uitstroomvoorziening.
Locatie: nabij Dennenlaan 4 Duiven
Zaaknummer WRIJVERG-2-36847
Datum: 17 juli 2015
 
Watervergunning voor: het onttrekken van oppervlaktewater voor beregening.
Locatie: Afwatering vd Boggelaar en Leestense Laak Zutphen
Zaaknummer WRIJVERG-2-37443
Datum: 17 juli 2015
 
Watervergunning voor: het onttrekken van oppervlaktewater voor beregening.
Locatie: Leerinkbeek en Afwatering langs Bekkenutte te Haarlo
Zaaknummer WRIJVERG-2-37907
Datum: 17 juli 2015
 
Watervergunning voor: het maken van een terras, plaatsen borden, vlaggenmast, fietsrekken, beelden/kunstwerken
Locatie: nabij Veerweg 1 Bronckhorst
Zaaknummer WRIJVERG-2-36713
Datum: 21 juli 2015
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van sonderingen.
Locatie: primaire waterkering langs de Schipbeek, t.h.v. Deventerweg te Deventer.
Zaaknummer WRIJVERG-2-37644
Datum: 21 juli 2015
 
Watervergunning voor: kabelwerkzaamheden in de primaire waterkering t.b.v. het oprichten van een windmolenpark.
Locatie: langs de A1, nabij Molbergsweg te Deventer.
Zaaknummer WRIJVERG-2-36988
Datum: 23 juli 2015
 
Watervergunning voor: leggen van een glasvezelnetwerk
Locatie: bij waterkering Bevermeer. Didamseweg Doesburg
Zaaknummer WRIJVERG-2-38810
Datum: 23 juli 2015
 
Watervergunning voor: het uitbreiden van een terras en plaatsen van een pagodetent.
Locatie: Bijlandseweg 34 Tolkamer
Zaaknummer WRIJVERG-2-35745
Datum: 29 juli 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een PE leiding d.m.v. een gestuurde boring.
Locatie: Wehlsedijk en Dorpsstraat Laag Keppel
Zaaknummer WRIJVERG-2-37289
Datum: 29 juli 2015
 
Watervergunning voor: het plaatsen van een kunstwerk.
Locatie: Kruittorenstraat Bredevoort, bij de Slingeplas.
Zaaknummer WRIJVERG-2-37757
Datum: 29 juli 2015
 
Watervergunning voor: diverse werkzaamheden t.b.v . het verbeteren van de toegang
Locatie: kade van de retentie Bredevoort (Slingeplas)
Zaaknummer WRIJVERG-2-38603
Datum: 29 juli 2025
 
Watervergunning voor: leggen van een kabel d.m.v. een persing.
Locatie: Zuiderlaan 65 Zevenaar
Zaaknummer WRIJVERG-2-37391
Datum: 30 juli 2015
 
Watervergunning voor: het vervangen van een loods.
Locatie: IJsseldijk 1 Westervoort
Zaaknummer WRIJVERG-2-39503
Datum: 30 juli 2015
 
Watervergunning voor: het onttrekken van oppervlaktewater.
Locatie: Bielheimerbeek, Gaanderen
Zaaknummer WRIJVERG-2-37969
Datum: 29 juli 2015
 
Watervergunning voor: het geven van hondentrainingen langs de Schipbeek.
Locatie: Schipbeek Holten
Zaaknummer WRIJVERG-2-35790
Datum: 30 juli 2015
 
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven