Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2015, 618Overige besluiten van algemene strekking
Verleende vergunning voor het verwijderen en aanleggen van een hogedruk gasleiding en diverse kabels.
(K.14.745, 23 januari 2015) N.V. Stedin Midden-Holland, het verwijderen en aanleggen van een hogedruk gasleiding en het leggen van diverse kabels ter plaatse van de Stolwijkerschutsluis in de Gouderaksedijk in Gouda.
De stukken liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunt u schriftelijk tot zes weken na de bij de vergunningen genoemde besluitdatum bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap.

Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet schriftelijk worden ingediend bij: College van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard

Postbus 4059

3006 AB Rotterdam

Wij verzoeken u hierbij op de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden.