Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 5913Overige overheidsinformatie
Watervergunning Delta Netwerkbedrijf BV
Het waterschap heeft op 20 juli 2015 een watervergunning verleend aan DELTA Netwerkbedrijf BV voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een 50 kV kabel van Terneuzen Zuid naar de 50 kV verbinding Westdorpe – Air Products nabij Sluiskil.