Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 1 tot en met 15 juli 2015
 
Watervergunning voor: het maken van een houten brug.
Locatie: Kalmoesveld Doetinchem
Zaaknummer WRIJVERG-2-35944
Datum: 6 juli 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van kabels en het plaatsen van 2 compactstations en 5 walstroomkasten.
Locatie: Nieuwe Kade, Arnhem
Zaaknummer WRIJVERG-2-31140
Datum: 10 juli 2015
 
Watervergunning voor: het maken van een terras, tuinhuis en aanbrengen van beplanting.
Locatie: Broekhuizen 42 Doesburg
Zaaknummer WRIJVERG-2-36488
Datum: 15 juli 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van middenspanningskabels d.m.v. een horizontaal gestuurde boring.
Locatie: Kapperallee, Eefde
Zaaknummer WRIJVERG-2-37078
Datum: 15 juli 2015
 
Watervergunning voor: diverse werkzaamheden t.b.v. het aanleggen van een fietspad.
Locatie: Dijkgraaf en Rivierweg te Duiven
Zaaknummer WRIJVERG-2-35049
Datum: 15 juli 2015
 
Watervergunning voor: het onttrekken van oppervlaktewater.
Locatie: Oude IJssel, Engbergseweg Gendringen
Zaaknummer WRIJVERG-2-37593
Datum: 15 juli 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een kabeltracé t.b.v. de oprichting van een windmolenpark.
Locatie: langs de A1 nabij de Molbergsweg te Deventer
Zaaknummer WRIJVERG-2-36988
Datum: 15 juli 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een mantelbuis 110 mm d.m.v. een tweetal gestuurde boringen t.b.v. glasvezelkabel tussen
Locatie: Gelderse IJssel, zomerkade Havikerwaard Doesburg-Noord en Oude IJssel zomerkade Beinum Doesburg-Zuid
Zaaknummer WRIJVERG-2-36839
Datum: 15 juli 2015
 
Watervergunning voor: diverse werkzaamheden.
Locatie: Dr A. Ariënstraat Steenderen
Zaaknummer WRIJVERG-2-35717
Datum: 15 juli 2015
 
Watervergunning voor: het vervangen van een duiker.
Locatie: Landstraat 36 Harreveld
Zaaknummer WRIJVERG-2-37455
Datum: 15 juli 2015
 
Watervergunning voor: diverse werkzaamheden.
Locatie: Beereclaauwstraat Groessen
Zaaknummer WRIJVERG-2-34940
Datum: 15 juli 2015
 
Watervergunning voor: het verwijderen van bomen.
Locatie: dijkvak Helbergen, Zutphen
Zaaknummer WRIJVERG-2-36749
Datum: 15 juli 2015
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van 2 uitstroomvoorzieningen en verlengen van een dam met duiker.
Locatie: Nettelhorsterweg 21 Geesteren
Zaaknummer WRIJVERG-2-37413
Datum: 15 juli 2015
 
 
 
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven