Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 5726Overige overheidsinformatie
Watervergunning voor gasleiding tussen Wolphaartsdijk en Kortgene
Het waterschap heeft op 13 juli 2015 een watervergunning verleend aan DELTA Infra B.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een water- en een gasleiding tussen Wolphaartsdijk en Kortgene.