Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 16 tot en met 30 juni 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een vlonder.
Locatie: Graanweg 77 Lochem
Zaaknummer WRIJVERG-2-33718
Datum: 16 juni 2015
 
Watervergunning voor: het geven van jachthondentrainingen.
Locatie: de Schipbeek, nabij de Kieftenbrug te Diepenheim
Zaaknummer WRIJVERG-2-34186
Datum: 16 juni 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een tijdelijk werkterrein.
Locatie: langs de Eefsebeek, Kapelweg Almen
Zaaknummer WRIJVERG-2-34338
Datum: 16 juni 2015
 
Watervergunning voor: het verwijderen van anti-autopalen.
Locatie: zomerkade Marsweg vanaf Bandijk tot camping Rhederlaagse Meren te Lathum
Zaaknummer WRIJVERG-2-35741
Datum: 16 juni 2015
 
Watervergunning voor: het vervangen van een hekwerk.
Locatie: Dijkstraat 14 Aalten
Zaaknummer WRIJVERG-2-36066
Datum: 16 juni 2015
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van grondonderzoek
Locatie: dijkvak Twentekanaal Noord te Gorssel
Zaaknummer WRIJVERG-2-34218
Datum: 18 juni 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een steiger/vlonder en de expoitatie van maximaal 5 fluiterboten en 1 punter
Locatie: Ruurloseweg 1 Groenlo
Zaaknummer WRIJVERG-2-34331
Datum: 18 juni 2015
 
Watervergunning voor: het herontwikkelen van de Turfhaven in Doesburg
Locatie: Barend Ubbinkweg Doesburg
Zaaknummer WRIJVERG-2-35433
Datum: 19 juni 2015
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van een betonnen overstortput.
Locatie: sportpark IJsselweide te Gendringen
Zaaknummer WRIJVERG-2-35871
Datum: 22 juni 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een natuurlijke oever.
Locatie: Lage Heurnseweg 1 De Heurne
Zaaknummer WRIJVERG-2-36525
Datum: 22 juni 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een waterpartij en bijbehorende watergangen.
Locatie: woongebied Groot Holthuizen en bedrijventerrein 7Poort, Zevenaar
Zaaknummer WRIJVERG-2-35144
Datum: 22 juni 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een dam met duiker.
Locatie: Broekstraat Hummelo
Zaaknummer WRIJVERG-2-35343
Datum: 22 juni 2015
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van bodemonderzoek.
Locatie: waterkering Zwarte Schaar Doesburg
Zaaknummer WRIJVERG-2-35876
Datum: 26 juni 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van drainage en van een uitstroomvoorziening.
Locatie: Kalkdijk Haaksbergen
Zaaknummer WRIJVERG-2-36161
Datum: 26 juni 2015
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van een messing informatieplaat.
Locatie: op de kademuur nabij de sluis. Burg. Bloemertstraat 30 Borculo
Zaaknummer WRIJVERG-2-36720
Datum: 26 juni 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een dam met duiker.
Locatie: Wichmondseweg Hengelo
Zaaknummer WRIJVERG-2-37246
Datum: 26 juni 2015
 
 
 
 
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven