Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 5361Beschikkingen | aanvraag
Watervergunning
Het waterschap heeft op 6 juli 2015 een watervergunning verleend aan de heer Y. Aerts voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een kelder aan de Schooldreef 1a in Heikant.