Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 5Overige besluiten van algemene strekking
Bekendmaking belastingverordeningen waterschap
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen maakt bekend dat de algemene vergadering op 4 december 2014 de Legesverordening, de Verordening watersysteemheffing, de Verordening zuiveringsheffing en de Verordening verontrteinigingsheffing heeft vastgesteld.
Naast enkele technische aanpassingen ten opzichte van de huidige verordeningen zijn in de verordeningen de voor 2015 geldende tarieven opgenomen.
De besluiten liggen vanaf 12 januari 2015 tot en met 6 april 2015 ter inzage bij de recepties van de kantoren in Middelburg en Terneuzen van 8.00 tot 17.00 uur en zijn tevens te raadplegen op de website van het waterschap (www.scheldestromen.nl).