Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 5

Gepubliceerd op 5 januari 2015 09:00Bekendmaking belastingverordeningen waterschap
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen maakt bekend dat de algemene vergadering op 4 december 2014 de Legesverordening, de Verordening watersysteemheffing, de Verordening zuiveringsheffing en de Verordening verontrteinigingsheffing heeft vastgesteld.
Naast enkele technische aanpassingen ten opzichte van de huidige verordeningen zijn in de verordeningen de voor 2015 geldende tarieven opgenomen.
De besluiten liggen vanaf 12 januari 2015 tot en met 6 april 2015 ter inzage bij de recepties van de kantoren in Middelburg en Terneuzen van 8.00 tot 17.00 uur en zijn tevens te raadplegen op de website van het waterschap (www.scheldestromen.nl).

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl