Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 1 tot en met 15 juni 2015
 
Watervergunning voor: het oplossen van een dekkingsmanco d.m.v. betonblokkenmat
Locatie: schouwpad naast watergang Heuzelsgoot, Zwolseweg Groenlo
Zaaknummer WRIJVERG-2-33621
Datum: 3 juni 2015
 
Watervergunning voor: het oplossen van een dekkingsmanco d.m.v. betonblokkenmatten.
Locatie: schouwpaden naast de Vethuizense Reefse Wetering, t.h.v. Zeddamseweg Etten
Zaaknummer WRIJVERG-2-33640
Datum: 3 juni 2015
 
Watervergunning voor: het verwijderen en herplanten van 2 zwarte elzen.
Locatie: Bronsbergen 25-205 Zutphen
Zaaknummer WRIJVERG-2-34612
Datum: 3 juni 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een leegloopleiding.
Locatie: vijver Kottenseweg te Winterswijk.
Zaaknummer WRIJVERG-2-34978
Datum: 3 juni 2015
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van een nieuwe verharding over een bestaand fietspad.
Locatie: Britspad, tussen Bettinksdijk en Baarhorsterdijk en Menopsdijk te Deventer
Zaaknummer WRIJVERG-2-35247
Datum: 3 juni 2015
 
Watervergunning voor: het plaatsen van 30 funderingspalen.
Locatie: kantoorgebouw Huis der Provincien, Arnhem
Zaaknummer WRIJVERG-2-35496
Datum: 3 juni 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker.
Locatie: Reeoordweg 2c Vorden
Zaaknummer WRIJVERG-2-35623
Datum: 3 juni 2015
 
Watervergunning voor: het plaatsen van een ponton.
Locatie: Berkel door Borculo
Zaaknummer WRIJVERG-2-35668
Datum: 3 juni 2015
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van lozingsvoorzieningen.
Locatie: Dijkgraaf 4 Duiven
Zaaknummer WRIJVERG-2-35713
Datum: 3 juni 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een kabel.
Locatie: Wooldseweg 74 Winterswijk
Zaaknummer WRIJVERG-2-34618
Datum: 4 juni 2015
 
Watervergunning voor: het bouwen van een steiger en een trap.
Locatie: Oude IJsselweg 3 Terborg
Zaaknummer WRIJVERG-2-36419
Datum: 4 juni 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een COAX-kabel.
Locatie: Europakade Tolkamer
Zaaknummer WRIJVERG-2-35257
Datum: 5 juni 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een kabel.
Locatie: Barend Ubbinkweg 13 Doesburg
Zaaknummer WRIJVERG-2-34717
Datum: 8 juni 2015
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van kabelwerkzaamheden i.v.m. vervangen brug.
Locatie: Hekweg (N315) te Borculo
Zaaknummer WRIJVERG-2-355559
Datum: 8 juni 2015
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van 2 nieuwe stalen afmeerpalen.
Locatie: Stokhorstweg 2a Doetinchem
Zaaknummer WRIJVERG-2-33722
Datum: 9 juni 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van kabels, tijdelijk afdammen van een watergang.
Locatie: onder het spoor Zevenaar-Didam
Zaaknummer WRIJVERG-2-34773
Datum: 8 juni 2015
 
Watervergunning voor: het maken van een uitstroomvoorziening.
Locatie: Zijpendaalseweg 24 a Arnhem
Zaaknummer WRIJVERG-2-36984
Datum: 10 juni 2015
 
Watervergunning voor: het maken van een uitstroomvoorziening.
Locatie: Vragenderweg 53b Lichtenvoorde
Zaaknummer WRIJVERG-2-35631
Datum: 10 juni 2015
 
 
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven