Tervisielegging en verkrijgbaarstelling Jaarverslaggeving 2014
 
Met ingang van maandag 22 juni 2015 ligt ter inzage en is verkrijgbaar de Jaarverslaggeving 2014, in verband met de behandeling hiervan in de vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli 2015.
 
De jaarverslaggeving ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 in Doetinchem.
 
Wilt u een geprint exemplaar van de jaarverslaggeving ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van het waterschap, telefoon (0314) 369 350 of (0314) 369 358.
 
drs. H.Th.M. Pieper, dijkgraaf
Naar boven