Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2015, 4860Overige besluiten van algemene strekking
Wijziging Mandaat- en volmachtbesluit Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2003
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,
gelet op de voorstel d.d. 24 maart 2015 met DM nr. 917661;
 
BESLUIT:
  • 1.
    Per 15 april 2015 de financiële limieten ten aanzien van de exploitatie budgetten te wijzigen en de volgende grensbedragen te gaan hanteren:
- afdelingshoofd € 100.000,00;
- hoofd Administratie (samen met afdelingshoofd) € 200.000,00;
- directeur / project-directeur € 750.000,00;
- secretaris-directeur ongewijzigd.
  • 2.
    Deze grensbedragen te verwerken in de lijst behorende bij het Mandaat- en Volmachtbesluit
 
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 24 maart 2015.
 

Dijkgraaf,

P.J.M. Poelmann

Secretaris directeur,

J. Goedhart