Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2015, 4859Overige besluiten van algemene strekking
Wijziging Mandaat- en volmachtbesluit Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2003
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,
gelet op de voorstel d.d. 17 februari 2015 met DM nr. 896230;
BESLUIT:
  • 1.
    Per 1 maart 2015 van de financiële limieten ten aanzien van de uitvoering van investeringen (projecten) te wijzigen en de volgende grensbedragen te gaan hanteren:
- Projectleider € 50.000,00
- Afdelingshoofd € 100.000,00
- Hoofd Administratie (samen met afdelingshoofd) € 200.000,00
- Directeur € 750.000,00
- Secretaris-directeur ongewijzigd
  • 2.
    Deze grensbedragen te verwerken in de mandaatlijst behorende bij het Mandaat- en Volmachtbesluit HDSR 2003.
 
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 17 februari 2015.
 
 

Dijkgraaf,

P.J.M. Poelmann

Secretaris directeur,

J. Goedhart