Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 4582

Gepubliceerd op 12 juni 2015 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenProjectplan Nijs- en Hooglandpolder vastgesteld
Op 3 juni 2015 is het projectplan Nijs- en Hooglandpolder vastgesteld zoals dat volgens de voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ter inzage heeft gelegen.
 
Vanaf 13 juni 2015 tot en met 24 juli 2015 staat beroep open bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant voor het projectplan Nijs- en Hooglandpolder. U kunt een gemotiveerd, gedateerd en ondertekend beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland West-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt alleen een beroep instellen indien u eerder een zienswijze heeft ingediend of als u een goede motivatie heeft waarom u eerder geen zienswijze hebt ingediend.
 
Indien beroep is ingesteld, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening worden verzocht. Een verzoek daartoe kunt u richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
 
Het vastgestelde projectplan kan op papier worden ingezien op de waterschapkantoren in Middelburg en Terneuzen, iedere werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur. Digitaal kunt u het projectplan inzien onder de bekendmakingen op www.scheldestromen.nl.
 
In het plan wordt de aanleiding, het doel, de plaats en de uitvoering van het project beschreven. Eveneens is aangegeven hoe het werk bijdraagt aan de doelstellingen van de Waterwet.
 
Middelburg, 9 juni 2015

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl