Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 4570

Gepubliceerd op 12 juni 2015 09:00Watervergunning Innovarec B.V.
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een watervergunning te verlenen voor het lozen van afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam, afkomstig van de inrichting Innovarec B.V., Ameliaweg 1 in Westdorpe.
 
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 1 juni 2015 tot en met 13 juli 2015 ter inzage:
 
  • 1.
    bij de receptie van waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen, Kennedylaan 1, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
  • 2.
    in het stadhuis van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1, Terneuzen.
 
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunning. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.
 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl