Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 451Overige besluiten van algemene strekking
Besluit aanslagen waterschapsbelastingen voor 2013
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 14 januari 2015 besloten om met ingang van 1 januari 2014 Sabewa Zeeland de bevoegdheid te verlenen om aanslagen waterschapsbelastingen van vòòr 2013 op te leggen. Het besluit ligt vanaf 26 januari 2015 tot en met 20 april 2015 ter inzage bij de recepties van de kantoren in Middelburg en Terneuzen van 8.00 tot 17.00 uur en is tevens te raadplegen op de website van het waterschap (www.scheldestromen.nl).