Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 1 tot en met 18 mei 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een steiger en varen over diverse watergangen.
Locatie: Zutphen Grote Gracht en andere watergangen.
Zaaknummer WRIJVERG-2-30024
Datum: 4 mei 2015
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van een uitstroomvoorziening.
Locatie: Vreehorstweg Winterswijk
Zaaknummer WRIJVERG-2-33245
Datum: 4 mei 2015
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van een sondering.
Locatie: Rheden, primaire waterkering dijkring 47 t.p.v. dijkpaal 129
Zaaknummer WRIJVERG-2-32511
Datum: 6 mei 2015
 
Watervergunning voor: het verleggen van een watergang.
Locatie: Huiskermatedijk 7 Aalten
Zaaknummer WRIJVERG-2-30374
Datum: 8 mei 2015
 
Watervergunning voor: het verleggen van een watergang.
Locatie: Koekoekstraat 19 Vierakker
Zaaknummer WRIJVERG-2-33345
Datum: 8 mei 2015
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van een uitstroomvoorzienig.
Locatie: Leeuweriklaan Zutphen
Zaaknummer WRIJVERG-2-34007
Datum: 8 mei 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van twee dammen met duikers.
Locatie: Rode Slatweg 3 Rekken
Zaaknummer WRIJVERG-2-34124
Datum: 8 mei 2015
 
Watervergunning voor: het aanplanten van een houtsingel.
Locatie: nabij Slotsteeg 13 Hengelo (gld)
Zaaknummer WRIJVERG-2-34260
Datum: 8 mei 2015
 
Watervergunning voor: het verwijderen van een zinker.
Locatie: De Berkel, Julianaweg Lochem
Zaaknummer WRIJVERG-2-30907
Datum: 13 mei 2015
 
Watervergunning voor: wijzigiging voor het leggen van een duiker van 7,2 meter.
Locatie: Lemmenesweg 3a Winterswijk-Meddo
Zaaknummer WRIJVERG-2-34312
Datum: 13 mei 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker.
Locatie: Hummelose Beek, Kasteellaan
Zaaknummer WRIJVERG-2-31197
Datum: 18 mei 2015
 
Watervergunning voor: het maken van een uitstroomvoorziening.
Locatie: Slakweg 96 Gaanderen
Zaaknummer WRIJVERG-2-31699
Datum: 18 mei 2015
 
Watervergunning voor: het maken van een uitstroomvoorziening.
Locatie: Reeoordweg 2a Vorden
Zaaknummer WRIJVERG-2-33818
Datum: 18 mei 2015
 
 
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven