Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 1 tot en met 31 december 2014
 
Watervergunning voor: het plaatsen van een reclamebord en 2 containers met reclameteksten.
Locatie: Meander 123 Arnhem
Zaaknummer WRIJVERG-2-26522
Datum: 2 december 2014
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van 2 uitstroomvoorzieningen.
Locatie: Rauwershofweg 4 Winterswijk
Zaaknummer WRIJVERG-2-25080
Datum: 5 december 2014
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een watertransportleiding.
Locatie: tracé Epe-Apeldoorn-Zutphen
Zaaknummer WRIJVERG-2-26392
Datum: 5 december 2014
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van een uitstroomvoorziening.
Locatie: Nieuwenhuishoekweg 5 Ruurlo
Zaaknummer WRIJVERG-2-26814
Datum:5 december 2014
 
Watervergunning voor: het herstellen van beschoeiing.
Locatie: Slingerbosgracht, Deventerweg Zutphen
Zaaknummer WRIJVERG-2-27428
Datum: 10 december 2014
 
Watervergunning voor: maken van een op- afrit, realiseren van 5 uitstroomvoorzieningen en van een keerwand.
Locatie: tussen Dieselstraat 11 en Lievelderweg 68 te Lichtenvoorde
Zaaknummer WRIJVERG-2-23170
Datum:17 december 2014
 
Watervergunning voor: het legaliseren van het aanbrengen van nieuwe beschoeiing en het herstellen van bestaande beschoeiing.
Locatie: landgoed Biljoen te Velp
Zaaknummer WRIJVERG-2-24232
Datum: 17 december 2014
 
Watervergunning voor: het uitbreiden van een voetpad.
Locatie: nabij Breukinkweg 3-74 te Winterswijk-Miste
Zaaknummer WRIJVERG-2-26323
Datum: 17 december 2014
 
Watervergunning voor: het dempen van een deel van een watergang.
Locatie: Landmanweg 4 Holten
Zaaknummer WRIJVERG-2-26561
Datum: 17 december 2014
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een dam met duiker.
Locatie: Den Dam 8 Breedenbroek
Zaaknummer WRIJVERG-2-26818
Datum: 17 december 2014
 
Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker en kappen van 2 bomen.
Locatie: Lemmenesweg 3a Winterswijk-Meddo
Zaaknummer WRIJVERG-2-27229
Datum: 17 december 2014
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan de stadswarmteleiding.
Locatie: Nieuwgraaf, Hydrograaf, Stenograaf te Duiven
Zaaknummer WRIJVERG-2-26556
Datum: 17 december 2014
 
Watervergunning voor: het bouwen van 3 mixputten en verwijderen van een foliebassin.
Locatie: Bakerwaardseweg 3 Bronkhorst
Zaaknummer WRIJVERG-2-26032
Datum: 19 december 2014
 
Watervergunning voor: het plaatsen van routebordjes.
Locatie: Rhederlaag Giesbeek
Zaaknummer WRIJVERG-2-27251
Datum: 19 december 2014
 
Watervergunning voor: het plaatsen van een aanwijspaal en voor het plaatsen van een potentiaalvereffeningspaal.
Locatie: Oude Steeg Zevenaar
Zaaknummer WRIJVERG-2-26878
Datum: 23 december 2014
 
Watervergunning voor: het plaatsen van een route aanduiding.
Locatie: nabij G.J. Doorninkweg te Lichtenvoorde
Zaaknummer WRIJVERG-2-26929
Datum: 23 december 2014
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van semi-verharding en afrastering en plaatsen van een duiker.
Locatie: nabij Halle Heideweg 33 te Halle
Zaaknummer WRIJVERG-2-27371
Datum: 23 december 2014
 
 
 
 
Bezwaar
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven