Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 1 tot en met 30 april 2015
 
Watervergunning voor: het plaatsen van bebording t.b.v. het Wandelnetwerk Achterhoek.
Locatie: div gemeenten
Zaaknummer WRIJVERG-2-31341
Datum: 2 april 2015
 
Watervergunning voor: leggen van een dam met duiker.
Locatie: Heilweg 5 Duiven
Zaaknummer WRIJVERG-2-31464
Datum: 2 april 2015
 
Watervergunning voor: het slopen van een brug en bouwen van twee nieuwe bruggen.
Locatie: N 315 Borculo
Zaaknummer WRIJVERG-2-31544
Datum: 2 april 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker.
Locatie: Broekstraat 24 Doetinchem
Zaaknummer WRIJVERG-2-31738
Datum: 2 april 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een uitstroomvoorziening.
Locatie: Rondweg Borculo
Zaaknummer WRIJVERG-2-30976
Datum: 7 april 2015
 
Watervergunning voor: het vervangen en plaatsen van een nieuwe duiker.
Locatie: Rabelingstraat 14 Silvolde
Zaaknummer WRIJVERG-2-30875
Datum: 8 april 2015
 
Watervergunning voor: het renoveren van een brug.
Locatie: brug over het Waalse Water in Wijnbergen
Zaaknummer WRIJVERG-2-31265
Datum: 8 april 2015
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van verkeersremmende beplanting.
Locatie: langs diverse watergangen in de gemeente Montferland
Zaaknummer WRIJVERG-2-31269
Datum: 8 april 2015
 
Watervergunning voor: het maken van een uitstroomvoorziening.
Locatie: Edisonstraat 9a Lichtenvoorde
Zaaknummer WRIJVERG-2-31850
Datum: 8 april 2015
 
Watervergunning voor: het plaatsen van een zestal haalstuwen in watergang Botterbeek.
Locatie: Watermolenweg 4 Haaksbergen
Zaaknummer WRIJVERG-2-31257
Datum: 13 april 2015
 
Watervergunning voor: het houden van viswedstrijden in de Groenlose Gracht.
Locatie: Groenlose Gracht Groenlo
Zaaknummer WRIJVERG-2-31824
Datum: 14 april 2015
 
Watervergunning voor: diverse werkzaamheden t.b.v. groot onderhoud.
Locatie: Parkweg Arnhem
Zaaknummer WRIJVERG-2-25149
Datum: 14 april 2015
 
Watervergunning voor: het vervangen van 4 meerpalen.
Locatie: Koppenberch 6 Doesburg
Zaaknummer WRIJVERG-2-31585
Datum: 14 april 2015
 
Watervergunning voor: het vervangen van een dam met duiker.
Locatie: Loodijk 17 Loo
Zaaknummer WRIJVERG-2-33285
Datum: 14 april 2015
 
Watervergunning voor: het plegen van onderhoudswerkzaamheden aan een waterleiding.
Locatie: Havikerwaard 37 de Steeg
Zaaknummer WRIJVERG-2-31894
Datum: 21 april 2015
 
Watervergunning voor: het ombouwen van een watergang tot zandfilter.
Locatie: Graafsingel Duiven
Zaaknummer WRIJVERG-2-33460
Datum: 21 april 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een hellingbaan.
Locatie: primaire waterkering dijkring 51 dijkvak Ravensweerd te Gorssel
Zaaknummer WRIJVERG-2-28978
Datum: 21 april 2015
 
Watervergunning voor: het plaatsen van een kunstwerk.
Locatie: over het Grenskanaal in Netterden
Zaaknummer WRIJVERG-2-33289
Datum: 22 april 2015
 
Watervergunning voor: aanleggen van drainage.
Locatie: de Gaarde Doetinchem
Zaaknummer WRIJVERG-2-33826
Datum: 22 april 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een kabel.
Locatie: Avinkweg 2 Eibergen
Zaaknummer WRIJVERG-2-34480
Datum: 22 april 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een uitstroomvoorziening.
Locatie: Hackforterweg 38 Wichmond
Zaaknummer WRIJVERG-2-30980
Datum: 28 april 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een grondkering en beplanting.
Locatie: nabij Innovatieweg 12 Doetinchem
Zaaknummer WRIJVERG-2-30333
Datum: 29 april 2015
 
Watervergunning voor: het bewerken van een landbouwperceel.
Locatie: nabij Bahrestraat 1 te Angerlo
Zaaknummer WRIJVERG-2-33561
Datum: 29 april 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een tijdelijke dam met duiker.
Locatie: Hackforterweg 38 Wichmond
Zaaknummer WRIJVERG-2-31734
Datum: 30 april 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een faunavoorziening.
Locatie: onder en bij de spoorlijn Zutphen-Hengelo, Stationsweg Lochem
Zaaknummer WRIJVERG-2-32871
Datum: 30 april 2015
 
Watervergunning voor: het maken van een zij-duiker.
Locatie: Eibergseweg 56 Haarlo
Zaaknummer WRIJVERG-2-33103
Datum: 30 april 2015
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van twee afvoerpijpen voor hemelwater.
Locatie: talud van de Oude IJssel, Havenstraat Doetinchem
Zaaknummer WRIJVERG-2-31074
Datum: 30 april 2015
 
Watervergunning voor: het verwijderen van een brug en plaatsen van een noodbrug.
Locatie: nabij de Mr. A. Th. ten Houtenlaan 4 Winterswijk
Zaaknummer WRIJVERG-2-32778
Datum: 30 april 2015
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van een betonnen verharding.
Locatie: fietspad aan de Spitdijk en Deventerweg te Bathmen
Zaaknummer WRIJVERG-2-33666
Datum: 30 april 2015
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van boringen en sonderingen.
Locatie: Havikerwaard Dieren, waterkering Doesburg Noord, zomerkade Beinum Doesburg, waterkering Doesburg Zuid.
Zaaknummer WRIJVERG-2-33822
Datum: 30 april 2015
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van boringen en sonderingen.
Locatie: Kapperallee Eefde
Zaaknummer WRIJVERG-2-34488
Datum: 30 april 2015
 
 
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven