Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 3533Overige besluiten van algemene strekking
Algemene Vergadering waterschap Scheldestromen
Donderdag 21 mei 2015 is er om 19.30 uur een openbare algemene vergadering in het waterschapskantoor te Terneuzen. Voorafgaand aan deze vergadering vinden openbare commissievergaderingen plaats. De commissie Waterbeheer vergadert op maandag 11 mei om 19.30 uur. De commissies Waterkeringen en Wegen en Bestuurlijke en Economische Zaken vergaderen respectievelijk op dinsdag 12 mei om 17.00 uur en om 19.30 uur. Deze commissievergaderingen vinden eveneens plaats in het waterschapskantoor te Terneuzen.