Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 3180Beschikkingen | aanvraag
Watervergunning gemeente Sluis
Het waterschap heeft op 15 april 2015 een watervergunning verleend aan de gemeente Sluis voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een rioolreconstructie in de Landpoortstraat en omgeving in IJzendijke.