Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 3179Overige besluiten van algemene strekking
Jaarverslaggeving 2014 en 1e wijziging programmabegroting 2015
Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen maakt bekend dat de ontwerpen van de jaarverslaggeving 2014 en de 1e wijziging van de programmabegroting 2015 gedurende 14 dagen ter inzage liggen.
De behandeling van deze documenten zal plaatsvinden in de vergadering van de algemene vergadering op 21 mei 2015.
Bedenkingen tegen dit ontwerp kunt u schriftelijk indienen bij de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.