Terinzagelegging Jaarrapportage 2014 waterschap Noorderzijlvest
Vanaf 24 april 2015 tot en met 8 mei 2015 ligt de Jaarrapportage 2014 van waterschap Noorderzijlvest voor een ieder ter inzage.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest.
 
U kunt de documenten inzien tijdens openingsuren in het kantoor van het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.
Tevens treft u het document links aan bij 'Externe bijlagen'.
 
Daarnaast zal de Jaarrapportage 2014 worden behandeld tijdens de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap op woensdag 13 mei aanstaande.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw H. Snoek, teamleider financiën, telefoon (050) 304 8911.
 
Naar boven