Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 2600Overige besluiten van algemene strekking
Besluit benoeming leden algemene verrgadering waterschap Scheldestromen
De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen besluit, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van donderdag 26 maart 2015, gelet op artikel 24 van de waterschapswet en V4 van de Kieswet dat de hieronder genoemde personen zijn benoemd tot lid van het algemeen bestuur van waterschap Scheldestromen
Categorie Ingezeten en
1. de heer C.J. Almekindedrs
2. mevrouw W.C. Brouwer
3. de heer A.T.M. Dobbelaar
4. mevrouw M.P.E. de Feijter-de Feijter
5. de heer J.J. van Ginkel
6. de heer C.H.J. Hanse
7. de heer J. Huisman
8. de heer F.J.M. Kalwei
9. de heer J. Kloet
10. de heer R.J. van der Kluit
11. de heer F.H. van Kollem
12. de heer G. van Kralingen
13. mevrouw C.J.C. Michielsen
14. de heer G.C.J. Minderhoud
15. de heer C.P. Polderman
16. de heer K. Roelse
17. de heer D.K.E. Steijaert
18. de heer J.J.M. Verdurmen
19. de heer H.G.L. Verheuvel
20. de heer C. Verloop
21. de heer L.F. Waterman
22. de heer P.P.V. Weemaes
23. de heer M. Westrate
Categorie Ongebouwd
24. de heer L.A. Mangnus
25. de heer G.J. Klompe
26. de heer W. van Gorsel
Categorie Natuurterreinen
27. de heer R. Joosse
Categorie Bedrijfsgebouwd
28. de heer H.C.L. de Smet
29. de heer P. Louwman
30. de heer J.A. van der Wel
 
Open de bijlage bij deze bekendmaking om het ondertekende benoemingsbesluit in te zien.