Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 1 tot en met 17 maart 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een haag.
Locatie: watergang Kemper Sloot, Aalten
Zaaknummer WRIJVERG-2-30474
Datum: 3 maart 2015
 
Watervergunning voor: het verleggen van een watergang, verwijderen duikers.
Locatie: nabij de Gerrit Slagmanstraat te Gorssel
Zaaknummer WRIJVERG-2-29621
Datum: 4 maart 2015
 
Watervergunning voor: werken aan persleidingen.
Locatie: Stokkersweg Eibergen
Zaaknummer WRIJVERG-2-29673
Datum: 5 maart 2015
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van een kunstwerk.
Locatie: Looweg bij nr 88 te Bathmen
Zaaknummer WRIJVERG-2-31866
Datum: 6 maart 2015
 
Watervergunning voor: verlengen van een vergunning voor het trainen van retrievers.
Locatie: langs de Schipbeek t.h.v. de Wippert, Kring van Dorth
Zaaknummer WRIJVERG-2-30484
Datum: 12 maart 2015
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een brug.
Locatie: N317 te Doesburg
Zaaknummer WRIJVERG-2-30915
Datum: 12 maart 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker.
Locatie: Wolfersveen 2 Laren
Zaaknummer WRIJVERG-2-29276
Datum: 13 maart 2015
 
Watervergunning voor: het verlengen van een dam met duiker.
Locatie: Veenweg 2 Aalten
Zaaknummer WRIJVERG-2-29962
Datum: 17 maart 2015
 
Watervergunning voor: het verwijderen van een telecomkabel.
Locatie: primaire waterkering dijkvak Doesburg-Noord, t.p.v. de IJsselbrug
Zaaknummer WRIJVERG-2-30238
Datum: 17 maart 2015
 
 
 
Bezwaar
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven