Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 2367Overige besluiten van algemene strekking
Watervergunning bouwwerkzaamheden Havenweg 8 Sint Annaland
Waterschap Scheldestromen heeft op 9 maart 2015 een watervergunning verleend aan Appartementen kamerverhuur ‘Punta-Laguna’ Fam. Rijnberg te Sint-Annaland voor de verbouw van een bestaande bedrijfswoning met gastenappartementen en nieuwbouw van gastenappartementen aan de Havenweg 8 te Sint Annaland.