Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 1796Overige besluiten van algemene strekking
Watervergunning
Het waterschap heeft op 3 maart 2015 een watervergunning verleend aan Gasunie Transport Services B.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van reconstructiewerkzaamheden voor het modificeren van gasontvangstation Z-392 aan de Kapucijnenweg in Rilland.