Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 1794Overige besluiten van algemene strekking
Watervergunning
Het waterschap heeft op 26 februari 2015 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater om een rioolleiding te verleggen aan de zuidzijde van Rijksweg A58 nabij afrit 36 naar de Sloeweg (N62) te Heinkenszand.