Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 1 tot en met 28 februari 2015
 
Watervergunning voor: het plaatsen van een hekwerk.
Locatie: Onsteinseweg 15, Vorden
Zaaknummer WRIJVERG-2-28051
Datum: 3 februari 2015
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van werkzaamheden aan een voormalige mudretourleiding
Locatie: Loowaard, Loo
Zaaknummer WRIJVERG-2-29617
Datum: 5 februari 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker.
Locatie: Slenterweg 15a Zevenaar
Zaaknummer WRIJVERG-2-27365
Datum: 7 februari 2015
 
Watervergunning voor: diverse werkzaamheden voor het verbreden van de toegangsweg Bahrse Strand
Locatie: Rivierweg Lathum
Zaaknummer WRIJVERG-2-29486
Datum: 11 februari 2015
 
Watervergunning voor: diverse werkzaamheden
Locatie: festivalterrein Besselinkschans te Lichtenvoorde
Zaaknummer WRIJVERG-2-28990
Datum: 11 februari 2015
 
Watervergunning voor: het verwijderen en leggen van een zijduiker.
Locatie: Wolfsstraat 5 Toldijk
Zaaknummer WRIJVERG-2-29578
Datum: 11 februari 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een voetpad en een brug en verwijderen van een voetbrug.
Locatie: diverse locaties in Aalten
Zaaknummer WRIJVERG-2-27782
Datum: 11 februari 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een openbare verlichtingskabel.
Locatie: dijkvak de Mars in Zutphen
Zaaknummer WRIJVERG-2-30000
Datum: 13 februari 2015
 
Watervergunning voor: diverse werkzaamheden t.b.v. het herinrichtingen van de Stadsgracht.
Locatie: t.h.v. Ruurloseweg 2 Groenlo
Zaaknummer WRIJVERG-2-27804
Datum: 13 februari 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een middenspanningskabel d.m.v. een gestuurde boring.
Locatie: t.h.v. Oude IJsselweg 7 Terborg
Zaaknummer WRIJVERG-2-29348
Datum: 13 februari 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van beplanting en andere werkzaamheden.
Locatie: t.h.v. Slagboomweg 1 Winterswijk-Woold
Zaaknummer WRIJVERG-2-29374
Datum: 13 februari 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker.
Locatie: Uurlingstraat Lathum
Zaaknummer WRIJVERG-2-30010
Datum: 13 februari 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een steiger, plaatsen hekwerk en een oplaadpunt.
Locatie: Oversluis 8 Ulft
Zaaknummer WRIJVERG-2-26895
Datum: 16 februari 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een uitstroomvoorziening.
Locatie: Stobbesteeg 4 Neede
Zaaknummer WRIJVERG-2-29854
Datum: 24 februari 2015
 
Watervergunning voor: diverse werkzaamheden nabij diverse watergangen t.b.v. aanleggen recreatiepaden.
Locatie: deel Aastrang-Terborgseweg te Breedenbroek
Zaaknummer WRIJVERG-2-29835
Datum: 28 februari 2015
 
 
 
Bezwaar
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven