Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 1544

Gepubliceerd op 2 maart 2015 09:00Ontwerp Projectplan Nijs- en Hooglandpolder
Van 2 maart tot 13 april 2015 ligt het ontwerp-projectplan van het project Nijs- en Hooglandpolder ter inzage. De voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht wordt toegepast. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een zienswijze indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling.
De schriftelijke reactie kan gericht worden aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, postbus 1000, 4330 ZW in Middelburg. De mondelinge reactie kan telefonisch worden ingediend bij Sieben Holvast, telefoon 088-2461268.
Het projectplan is digitaal in te zien onder de bekendmakingen op www.scheldestromen.nl. Op papier is het plan in te zien op de waterschapskantoren in Middelburg en Terneuzen, iedere werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur.
In het plan wordt de aanleiding, het doel, de plaats en de uitvoering van het project beschreven. Eveneens is aangegeven hoe het werk bijdraagt aan de doelstellingen van de Waterwet.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl