Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 1144Beschikkingen | afhandeling
Watervergunnign gemeente Hulst
Het waterschap heeft op 9 februari 2015 een watervergunning verleend aan de gemeente Hulst voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een nieuw gescheiden rioolstelsel in een deel van de woonwijk Nieuw Hulst te Hulst.