Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 1141Beschikkingen | afhandeling
Watervergunning
Het waterschap heeft op 10 februari 2015 een watervergunning verleend aan Gasunie Transport Services B.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het renoveren van het meet- en regelstation aan Akkerweg 5 in Nieuwdorp.