Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 1136Overige besluiten van algemene strekking
Algemene Vergadering en Commisievergaderingen
Donderdag 26 februari 2015 is er om 19.30 uur een openbare algemene vergadering in het waterschapskantoor te Terneuzen. Voorafgaand aan deze vergadering vinden openbare commissievergaderingen plaats. De commissie Waterbeheer vergadert op dinsdag 10 februari om 19.30 uur. De commissie Bestuurlijke en Economische Zaken vergadert op woensdag 11 februari om 19.30 uur. De commissievergaderingen vinden plaats in het waterschapskantoor te Terneuzen.
NB: in verband met het ontbreken van agendapunten, gaat de commissie Waterkeringen en Wegen niet door.