Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 1133

Gepubliceerd op 12 februari 2015 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenOntwerp Watervergunning Bogaard Grondwerken B.V.
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een ontwerp watervergunning te verlenen aan Bogaard Grondwerken B.V. voor de wasplaats aan de Kakkersweelweg in Kerkwerve. De watervergunning betreft het lozen van afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor de wasplaats. Het afvalwater wordt in een oppervlaktewaterlichaam geloosd.
 
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 6 februari tot en met 20 maart 2015 ter inzage:
  • 1.
    bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1 in Terneuzen, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
  • 2.
    in het gemeentehuis van de gemeente Schouwen-Duiveland, Laan van Sint Hilaire 2 in Zierikzee, na telefonische afspraak.
 
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunningen. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.
 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl