Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 1133Beschikkingen | aanvraag
Ontwerp Watervergunning Bogaard Grondwerken B.V.
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een ontwerp watervergunning te verlenen aan Bogaard Grondwerken B.V. voor de wasplaats aan de Kakkersweelweg in Kerkwerve. De watervergunning betreft het lozen van afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor de wasplaats. Het afvalwater wordt in een oppervlaktewaterlichaam geloosd.
 
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 6 februari tot en met 20 maart 2015 ter inzage:
  • 1.
    bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1 in Terneuzen, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
  • 2.
    in het gemeentehuis van de gemeente Schouwen-Duiveland, Laan van Sint Hilaire 2 in Zierikzee, na telefonische afspraak.
 
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunningen. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.