Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2015, 1015Overige besluiten van algemene strekking
Waterschapsverkiezingen 2015, nummering kandidatenlijsten
De voorzitter van het centraal stembureau van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt ingevolge artikel I 15 van de Kieswet bekend, dat het centraal stembureau in zijn zitting van vrijdag 6 februari 2015, aanvang 16.00 uur, de kandidatenlijsten die geldig zijn verklaard, als volgt heeft genummerd:
 
 • 1.
  Water Natuurlijk 
 • 2.
  CDA 
 • 3.
  Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 
 • 4.
  VVD 
 • 5.
  Waterschap@inwonersbelangen 
 • 6.
  Algemene Waterschapspartij 
 • 7.
  ChristenUnie 
 • 8.
  Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 
 • 9.
  Partij voor de Dieren 
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw mw. K. Wijma (projectleider verkiezingen), tel. (030) 634 59 58, mail: wijma.k@hdsr.nl of met mevrouw E. Kaiser (secretaris projectgroep verkiezingen), tel. (030) 634 59 43, mail: kaiser.e@hdsr.nl
 
 
 
Houten, 6 februari 2015

De voorzitter van het centraal stembureau van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

P.J.M. Poelmann