Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 1 tot en met 31 januari 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een zijduiker.
Locatie: Oude Borculoseweg, Groenlo
Zaaknummer WRIJVERG-2-27625
Datum: 7 januari 2015
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van diverse werkzaamheden.
Locatie: Bedrijventerrein A18, Wehl
Zaaknummer WRIJVERG-2-19663
Datum: 7 januari 2015
 
Watervergunning voor: het planten van 30 knotwilgen.
Locatie: Binnenweg 14, Voorst
Zaaknummer WRIJVERG-2-27046
Datum: 9 januari 2015
 
Watervergunning voor: het verwijderen van beplanting en houden van wedstrijden met modelboten.
Locatie: Afw. van de Vijver, den Elterweg Zutphen
Zaaknummer WRIJVERG-2-27689
Datum: 9 januari 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een laagspanningskabel.
Locatie: Oude Ijsselweg, Terborg
Zaaknummer WRIJVERG-2-26731
Datum: 9 januari 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen/restaureren van een brug.
Locatie: Blauwe Torenstraat, Lochem
Zaaknummer WRIJVERG-2-27786
Datum: 13 januari 2015
 
Watervergunning voor: het realiseren van een terp met een toeristisch overstappunt.
Locatie: Lathumse Hoek, Lathum
Zaaknummer WRIJVERG-2-25568
Datum: 14 januari 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een uitstroomvoorziening.
Locatie: Oversluis 6, Ulft
Zaaknummer WRIJVERG-2-27685
Datum: 19 januari 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een half verhard pad langs de watergang.
Locatie: Jolinkdijk, Zelhem
Zaaknummer WRIJVERG-2-27483
Datum: 21 januari 2015
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van diverse werkzaamheden voor de reaiisatie van een boothuis en een steiger in watergang Berkei.
Locatie: Graaf Ottoweg, Lochem
Zaaknummer WRIJVERG-2-28652
Datum: 22 januari 2015
 
Watervergunning voor: het vervangen van 5 meerpalen.
Locatie: Koppenberch, Doesburg
Zaaknummer WRIJVERG-2-27867
Datum: 26 januari 2015
 
Watervergunning voor: het bouwen van 5 woningen.
Locatie: tussen Boterdijk 17 en 19 in Tolkamer
Zaaknummer WRIJVERG-2-29409
Datum: 26 januari 2015
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van diverse werkzaamheden in het kader van het aanleggen van recreatieve
paden Engbergen-Voorst
Locatie: Engbergseweg-Grensweg Gendringen
Zaaknummer WRIJVERG-2-29073
Datum: 29 januari 2015
 
Watervergunning voor: het afdammen van een gedeelte van de watergang en graafwerkzaamheden.
Locatie: Zuidelijke Parallelweg, Westervoort
Zaaknummer WRIJVERG-2-29050
Datum: 30 januari 2015
 
 
Bezwaar
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven