Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 10131Overige besluiten van algemene strekking

Vaststelling en goedkeuring Kostentoedelingsverordening 2016

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen heeft op 19 november 2015 de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer waterschap Scheldestromen 2016 vastgesteld. Genoemde Kostentoedelingsverordening is bij besluit van 8 december 2015 (kenmerk 15017204) door Gedeputeerde Staten van Zeeland goedgekeurd. De Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer waterschap Scheldestromen 2016 treedt op 1 januari 2016 in werking.