Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 960Beleidsregels

Inkoop en aanbesteding waterschap Scheldestromen

Vanaf 1 januari 2014 heeft waterschap Scheldestromen een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid. Op de website van het waterschap waterschap Scheldestromen inkoop staat dit beleid vermeld. Onderdeel hiervan wordt een procedure voor de keuze van ondernemers voor enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen. Voorlopig is deze “Procedure shortlisten waterschap Scheldestromen” alleen van toepassing op opdrachten voor de meest voorkomende civieltechnische werken in de vakgebieden Wegen en Water. Ook staat hierin vermeld hoe u zich kunt aanmelden voor deze procedure en aan welke eisen uw bedrijf dient te voldoen. De eerste aanmeldtermijn hiervoor sluit op 27 februari. Daarna zal het Waterschap middels een loting de plaats op de aanmeldingslijst vaststellen. Ook na 27 februari kunt u zich nog aanmelden, maar dan wordt u op volgorde van binnenkomst, onderaan de lijst toegevoegd. Deze procedure staat ook op de website.