Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 8818Overige besluiten van algemene strekking
Besluit Centraal Stembureau waterschap Scheldestromen
In het kader van de waterschapsverkiezingen 2015 heeft het Centraal Stembureau waterschap Scheldestromen besloten tot het schrappen van aanduiding (artikel G 2a lid 7 sub b). Het Centraal Stembureau van waterschap Scheldestromen verklaart kennis te hebben genomen van de verzoeken tot het schrappen van de aanduiding, die zijn ontvangen van de onderstaande partijen:
- Staatkundig Gereformeerde Partij, brief d.d. 27 oktober 2014;
- Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, brief d.d. 30 oktober 2014;
- Christen Democratisch Appèl, brief d.d. 10 november 2014;
- ChristenUnie, brief d.d. 12 november 2014;
- Partij van de Arbeid, brief d.d. 19 november 2014.
Het Centraal Stembureau besluit dat deze aanduidingen zullen worden geschrapt uit het register van aanduidingen en gemachtigden van belangengroeperingen en maakt dit besluit bekend. Vastgesteld in de zitting van het Centraal Stembureau waterschap Scheldestromen.
Middelburg, 16 december 2014
mr. drs. A.J.G. Poppelaars
voorzitter