Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2014, 8800Overige besluiten van algemene strekking
Bekendmaking ontwerp watervergunning Lopikerweg West 89 in Lopik (code 880224)
Bij besluit van 22 december 2014 heeft het waterschap krachtens de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 het voornemen om een watervergunning te verlenen voor een onderbemaling op de locatie Lopikerweg West 89 in gemeente Lopik. Dit besluit is verzonden op 22 december 2014.
 
Stukken inzien
U kunt de aanvraag, het ontwerp-besluit en de daarbij horende stukken inzien van 23 december 2014 tot en met 9 januari 2015 bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten, elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur, telefoon (030) 634 58 33
 
Zienswijze
Als u uw zienswijze wilt geven op dit besluit, kunt u die tot en met 9 januari 2015 indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. In uw zienswijze legt u uit om wat voor ontwerpvergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de ontwerpvergunning. De zienswijze moet worden ondertekend en zijn voorzien van het kenmerk van de vergunning, uw naam, adres en een dagtekening. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden, verzoeken wij u dat meteen op te geven. Als u mondeling overleg wenst, kunt u om een bijeenkomst vragen voor 9 januari 2015, telefoonnummer (030) 634 58 33.
 
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 634 58 33.
 
 
Houten , 22 december 2014