Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 1 tot en met 30 november 2014
 
Watervergunning voor: het vervangen van damwanden.
Locatie: Iepenlaan Duiven
Zaaknummer WRIJVERG-2-24592
Datum: 6 november 2014
 
Watervergunning voor: het vervangen van een duiker.
Locatie: Lanneverweg Lichtenvoorde
Zaaknummer WRIJVERG-2-24392
Datum: 11 november 2014
 
Watervergunning voor: leggen van een dam met duiker en aanbrengen van beschoeiïng.
Locatie: Methen 5 Zevenaar
Zaaknummer WRIJVERG-2-23836
Datum: 17 november 2014
 
Watervergunning voor: leggen van een dam met duiker.
Locatie: Grolseweg 12a Groenlo
Zaaknummer WRIJVERG-2-3432
Datum: 18 november 2014
 
Watervergunning voor: het bouwen van een schuur.
Locatie: Akkermansstraat 2 Zelhem
Zaaknummer WRIJVERG-2-25032
Datum: 19 november 2014
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van een uitstroomvoorziening.
Locatie: Sinderenseweg 45a Varsseveld
Zaaknummer WRIJVERG-2-25683
Datum: 19 november 2014
 
Watervergunning voor: het graven van een proefsleuf in de zomerkade.
Locatie: Middelwaard Doesburg
Zaaknummer WRIJVERG-2-25261
Datum: 21 november 2014
 
Watervergunning voor: het verleggen van een watergang en leggen van een dam met duiker.
Locatie: tussen de Geerlinkweg en Corleseweg te Winterswijk
Zaaknummer WRIJVERG-2-25153
Datum: 25 november 2014
 
Watervergunning voor: het maken van een HDD boring t.b.v. gas.
Locatie: Onder de Oude IJssel nabij de Slingerparallel te Ulft
Zaaknummer WRIJVERG-2-25636
Datum: 25 november 2014
 
Watervergunning voor: het bouwen van een garageboxencomplex en aanbrengen van een uitstroomvoorziening.
Locatie: Leemansweg 23 Arnhem
Zaaknummer WRIJVERG-2-26294
Datum: 25 november 2014
 
Watervergunning voor: het wijzigen van een vlonder en verwijderen en aanbrengen van beplanting.
Locatie: nabij Ettenseweg 57 Ulft
Zaaknummer WRIJVERG-2-21578
Datum: 25 november 2014
 
Watervergunning voor: onttrekken en lozen grondwater, aanleggen drainage en uitbreiden retentievijver.
Locatie: nieuwbouwproject Morgenzon Winterswijk
Zaaknummer WRIJVERG-2-23565
Datum: 28 november 2014
 
Watervergunning voor: het vervangen van een houtwal.
Locatie: Huiskermatedijk 9 Aalten
Zaaknummer WRIJVERG-2-26328
Datum: 28 november 2014
 
Watervergunning voor: tijdelijk afdammen watergang.
Locatie: watermolen Hackfort Vorden
Zaaknummer WRIJVERG-2-22324
Datum: 25 oktober 2014
 
 
Bezwaar
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven