Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 17 tot en met 31 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het vergraven van een watergang en verlengen dam met duiker.
Locatie: plan Flierbeek te Lichtenvoorde
Zaaknummer: WRIJVERG 2-22260
Datum: 17 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het maken van een bassin en toegangskanaal vanaf de IJssel.
Locatie: realisatie Jachthaven Noorderhaven in Zutphen
Zaaknummer: WRIJVERG 2-13447
Datum: 22 oktober 2014
 
Watervergunning voor: diverse werkzaamheden t.b.v. de aanleg van een fietspad.
Locatie: Zelhemseweg, Doetinchem
Zaaknummer: WRIJVERG 2-20440
Datum: 22 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een uitstroomvoorziening.
Locatie: Oude Eefsebeek, Zutphenseweg Eefde
Zaaknummer: WRIJVERG 2-24625
Datum: 22 oktober 2014
 
Watervergunning voor:het afdekken met een zanddicht doek van een gronddepot ten behoeve van een toekomstige
TOP nabij Lathum
Locatie: Bandijk Lathum
Zaaknummer: WRIJVERG 2-24989
Datum: 22 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het gedeeltelijk verleggen en gedeeltelijk dempen van watergang Kraan Waterleiding
Locatie: Keppelbroeksdijk Westendorp
Zaaknummer: WRIJVERG 2-23140
Datum: 22 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een uitstroomvoorziening.
Locatie: Zweedestraat Zutphen
Zaaknummer: WRIJVERG 2-23943
Datum: 23 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het graven van een nieuwe sloot en leggen van een dam met duiker.
Locatie: Prinsenmaatweg, Rha
Zaaknummer: WRIJVERG 2-22841
Datum: 24 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het plaatsen van een entreebord.
Locatie: Loodijk/Schans te Westervoort
Zaaknummer: WRIJVERG 2-24073
Datum: 28 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het tijdelijke afdammen van een gedeelte van een watergang.
Locatie: Baakse Beek onderloop, nabij watermolen Hackfort te Vorden
Zaaknummer: WRIJVERG 2-22324
Datum: 29 oktober 2014
 
 
 
Bezwaar
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven