Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 8407Overige besluiten van algemene strekking
Aanwijzingsbesluit waterschapsretributies
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen maakt bekend bij besluit van 19 november 2014 het hoofd van de afdeling Financiën te hebben aangewezen als ambtenaar belast met de heffing en met de invordering van retributies. Het besluit ligt vanaf 15 december tot en met 9 maart 2015 ter inzage bij de recepties van de kantoren in Middelburg en Terneuzen van 8.00 tot 17.00 uur en is tevens te raadplegen op de website van het waterschap (www.scheldestromen.nl).