Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 8107Beschikkingen | afhandeling
Watervergunning
Het waterschap heeft op 3 december 2014 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de nieuwbouw van 19 recreatiewoningen op bungalowpark Horizon aan de Hoogenboomlaan 44 te Renesse.