Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 8103Beschikkingen | aanvraag
Watervergunning t.b.v. Plan Perkpolder
Het waterschap heeft op 25 november 2014 een watervergunning verleend voor een grondwateronttrekking door middel van kwelvoorzieningen ten behoeve van het ontwikkelingsplan in Perkpolder.