Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 8102Beschikkingen | afhandeling
Ontwerp watervergunning Landbouwmechanisatiebedrijf Van Acker B.V.
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een ontwerp watervergunning te verlenen aan Landbouwmechanisatiebedrijf van Acker B.V. voor de wasplaats aan de Sint Lievensdijk 7 in Waterlandkerkje. De watervergunning betreft het lozen van afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor de wasplaats. Het afvalwater wordt via de waterput in een oppervlaktewaterlichaam geloosd
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 25 november 2014 tot en met 6 januari 2015  ter inzage:
 
  • 1.
    bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1 in Terneuzen, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
  • 2.
    in het Klanten Contact Centrum van de gemeente Sluis, Nieuwstraat 22 in Oostburg, maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur, woensdag van 8.30 tot 16.00 uur.
 Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunningen. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.