Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: 27 januari tot en met 4 februari 2014

Watervergunning voor: het verlengen van een duiker.

Locatie: Brakenweg, Aalten

Zaaknummer: WRIJVERG-2-8887

Datum: 27 januari 2014

Watervergunning voor: het aanplanten van 1 populier en 7 knotwilgen.

Locatie: Nachtegaalstraat, Eefde

Zaaknummer: WRIJVERG-2-6441

Datum: 28 januari 2014

Watervergunning voor: het aanbrengen van een uitstroomvoorziening.

Locatie: Petersdijk 7a, Zelhem

Zaaknummer: WRIJVERG-2-7240

Datum: 29 januari 2014

Watervergunning voor: het maaien en verwijderen van waterplanten.

Locatie: Keizersbeek Aalten

Zaaknummer: WRIJVERG-2-9009

Datum: 3 februari 2014

Watervergunning voor: het verleggen van een watergang.

Locatie: Oude Borculoseweg, Groenlo

Zaaknummer: WRIJVERG-2-9082

Datum: 3 februari 2014

Watervergunning voor: het leggen van kabels.

Locatie: langs diverse watergangen in Borculo

Zaaknummer: WRIJVERG-2-9846

Datum: 4 februari 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van een dam met duiker en aanbrengen van beplanting.

Locatie: Tolstraat, Drempt

Zaaknummer: WRIJVERG-2-9916

Datum: 3 februari 2014

Watervergunning voor: diverse werkzaamheden.

Locatie: Doetinchemse Slinge, Oostelijke Randweg, Doetinchem

Zaaknummer: WRIJVERG-2-5041

Datum: 4 februari 2014

Watervergunning voor: het verrichten van grondonderzoek.

Locatie: Havenstraat/Parkstraat, Zutphen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-8903

Datum: 4 februari 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van een uitstroomvoorziening.

Locatie: Gendringseweg 3, Azewijn

Zaaknummer: WRIJVERG-2-9086

Datum: 4 februari 2014

Watervergunning voor: het leggen van een leiding d.m.v. een gestuurde boring.

Locatie: Vlakeeweg, Varsseveld

Zaaknummer: WRIJVERG-2-9119

Datum: 4 februari 2014

Watervergunning voor: het leggen van kabels.

Locatie: diverse locaties in Duiven

Zaaknummer: WRIJVERG-2-9269

Datum: 4 februari 2014

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Inzien watervergunning

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven