Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 8096Beschikkingen | afhandeling
Watervergunning Maatschap H. en M. Janse, Wolphaartsdijk
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet besloten om een watervergunning te verlenen aan Maatschap H. en M. Janse voor het telen van plantaardige zilte teelt gewassen bij de inrichting aan de Muidenweg 10 in Wolphaartsdijk. De watervergunning betreft het lozen van afvalwater uit het bassin voor de plantaardige zilte teelt in een oppervlaktewaterlichaam.
 
Het besluit ligt vanaf 21 november 2014 tot en met 2 januari 2015 ter inzage:
 
 • 1.
  bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1 in Terneuzen, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
 • 2.
  bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de gemeente Goes, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.
 
Tot het einde van bovenvermelde termijn staat beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:
 
 • 1.
  degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
 • 2.
  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
 • 3.
  degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn ingebracht;
 • 4.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
 
De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan.