Bekendmaking wijziging Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2014
Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft op 4 november 2014 een wijziging van de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2014 vastgesteld. De wijziging betreft de omschrijving van het begrip ‘ingezetenen’ in artikel 1 sub c van de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2014. Dit begrip wordt gewijzigd in: ‘ingezetenen: degenen die blijkens de basisregistratie personen bij het begin van het kalenderjaar woonplaats hebben in het gebied van het waterschap en die aldaar gebruik hebben van woonruimte’. De wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
 
De wijziging houdt verband met de intrekking van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegeven per 6 januari 2014.
 

Naar boven