Bekendmaking belastingverordeningen 2015
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat in de vergadering van het algemeen bestuur van 4 november 2014 is besloten tot vaststelling van de volgende belastingverordeningen:
- Verordening zuiveringsheffing waterschap Rijn en IJssel 2015;
- Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2015;
- Verordening watersysteemheffing waterschap Rijn en IJssel 2015.
De belastingverordeningen 2015 vervangen de belastingverordeningen 2014 die in dezelfde vergadering met ingang van 1 januari 2015 zijn ingetrokken. De verordeningen treden in werking met ingang van 1 januari 2015.
 
Naar boven