Openbare vergadering algemeen bestuur waterschap Vechtstromen

In het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo is op woensdag 19 februari 2014, om 09.00 uur de openbare vergadering van het algemeen bestuur (tot 9.30 uur).

Agendapunten

  • 1.Installatie AB-lid en fractievertegenwoordigers 

Ter inzagelegging

De agenda met bijbehorende stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage tot tijdstip van vergadering in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. Of kijk op www.vechtstromen.nl onder het kopje "bestuur".

Almelo, 12 februari 2014

Naar boven